A novellaelemzés szempontjai

SZEMPONT: JELLEMZŐI: KÉRDÉSEK:
Műfaja A novella rövid, tömör, prózai mű, kevés cselekményt mond,
kevés helyszínen játszódik, kevés időt ölel fel, kevés szereplős,
általában váratlan fordulattal zárul és befejezett egész történetet mond el.
Mi van a fókuszban?
A mű megfelel-e a műfaji követelményeknek?
Témája általános üzenete (több is lehet) Miről szól?
Címe névcím, témajelölő, műfajjelölő cím. Milyen viszonya van a címnek a szöveggel?
Pl: ellentétben állnak egymással, témajelölő, motivikus (egy motívumot kiemel, de nem fedi az egész témát)
Szereplők jellemzés (külső, belső) Mit tudunk meg róluk, mi a céljuk, értékrendjük, helyzetük?
Van-e olyan szereplő, aki a szerző álláspontját képviseli?
Szerkezete a szöveg részekre bontása (bevezetés, tárgyalás, befejezés) Mi derül ki a bevezető részből?
Milyen hangulatott érzékeltett?
Előre vetití-e a történet többi részét?
Közepébe vágva inditja-e a történetet vagy az elejétől fogva?
Párbeszédek vagy leírások vannak-e túlsúlyban?
Van-e fokozás a történetben? Van-e tetőpont?
Van-e megoldás, és ha van mi az?
Helyszín a tér felosztása Milyen helyszínen játszódik(város, falu, utca, stb.)
Van-e jelképes üzenete a helyszínnek?
Külső vagy belső tér? Vertikális és/vagy horizontális felosztás?
Idő idősíkok Mikor játszódik, s van-e ennek jelképes üzenete?
Mennyi idő alatt játszódik?
Mennyire arányos az időszerkesztés?
Lineárisan előrehaladó vagy retrospektív?
Az elbeszélő Minden elbeszélő kitalált személy nem egyenlő a szerzővel.

Elbeszélő/narrátor / elbeszélői hang:
- Egyesszám első személy: mintha az elbeszélővel történt volna.
- Egyesszám harmadik személy: a mesélő, a mindent tudó, aki ismeri az összes szereplő gondolatát, múltját, jövöjét, érzéseit és ezt meg is osztja az olvasóval.

Az elbeszélő nézőpontja:
- szubjektív: belehelyezkedik egy szereplő nézőpontjába és az ő szemén keresztül ismerteti meg az eseményeket.
- objektív,tárgyilagos: az elbeszélő nem kommentál,nem értékel,nem mutat be érzéseket csak közvetítő szerepe van.
- nézőpont váltó: több szereplő szemszögén viszi végig az eseményeket, de egyszerre mindig csak egy van jelen
Mi a narrátor szerepe a műben?
Értékeli-e a cselekményt, szereplőket (szimpatizál-e velük)?
Direkt megfogalmazza vagy a sorok között derül ki (gúnyos, együtt érző, tárgyilagos, rosszalló) az elbeszélő viszony a szereplőkhöz?
Stílus Romantikus: népi témák, meseszerűség, egyoldalúan ábrázolt figurák (vagy nagyon jó vagy nagyon, rossz), történelmi utalások, részletes helyszínrajz, tájleírás, érzelmek előtérbe kerülnek,váratlan fordulat (fordulatokban gazdag)
Realista: a valóság és a valós társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet. Azt akarja megmutatni, hogy milyen a világ valójában. Az írónak száraz, fegyelmezett stílusa van. Bonyolult lélekábrázolás, pszichológiai lélekábrzolással: Freud, Csáth G.
Naturalista:realizmus erősebb formája,bemutatja a durvább részleteket is.
Groteszk: a szélsőségesebb össze nem illő elemek társítása amely nevetséges ,bizarr hatást kelt. A tragikust ötvözi a komikummal.
Stílusvizsgálat: szavak, szószerkezetek, mondatok szintjén; a szöveg modalitása
Motívumok Ismétlődő elemek, szerepe, jelentősége, toposzok (év, napszak, évszak stb.) Van-e többször felbukkanó, imsétlődő nyelvi froma, értelemhordozó elem?
Számok Mágikus számok, meseszámok, bibliai számmisztika  
Szimbólumok, színszimbólumok
Poétikai megoldások hasonlatok, alakzatok, metaforák, szövegritmus…
Befejezés Az elemző összegzése, értékelése, kitekintés. - Személyes vélemény, álláspont megfogalmazása
- Aktualizálás (a mai világban aktuális-e a novella témája, miért igen és miért nem?)
- Aktualitása, további feldolgozások, színpadi bemutatás