KÖTELEZŐ irodalom
9. osztályosok részére

Szerző: A mű címe: Megjegyzés:
  Görög regék és mondák 5-6 történet
  Római regék és mondák  
  Biblia lehet modernizált, könnyített változat vagy a Képes Biblia is
Homérosz Íliász, valamint az Odüsszeia lehet modernizált, könnyített változat vagy prózai változat, például Franz Fühmann: Homéroszi háború c. regénye, Gondolat, Bp., 1980.
Szophoklész Antigoné, Oidipusz király  
Vergilius Aeneis részletek: 12.ének – elegendő a tankönyvünkben olvasható részletek ismerete
Ovidius 3-4 szabadon választott történet pl.: Orpheus és Eurydice, Midas, Pygmalion
Dante Isteni Színjáték Pokol- tankönyvünk részletei
  Artur király kerekasztala vagy a Roland-ének, (lovagtörténetek) Fiúknak különösen ajánlott: Román József: Mondák, eposzok, legendák c. könyvét, Gondolat, 1964
  Germán-kelta regék  
Boccaccio Dekameron 5 novella önálló választással, jegyzetkészítéssel
Villon A Nagy Testamentum  
Shakespeare Rómeo és Júlia  
Shakespeare Hamlet  
Cervantes Don Quijote Lehet a Radnóti Miklós átdolgozásában készült változat is

AJÁNLOTT irodalom
9. osztályosok részére

Szerző: A mű címe: Megjegyzés:
Zrínyi Szigeti veszedelem  
Mikes Kelemes Törökországi levelek  
Racine Phaedra  
Moliere A fösvény  
Moliere Don Juan  
Molière Az embergyűlölő  
Szabó Magda Abigél  
Walter Scott Ivanhoe  
Dumas Monte Christo grófja  
Shakespeare Szentivánéji álom  
Shakespeare Lear király, Julius Caesar, Othello, Macbeth, A vihar, III. Richard  
Sohonyai Edit Engem szeress, továbbá egyéb regényei  
Leiner Laura A Szent Johanna gimi - sorozat sorozat
  Szentekről szóló legendák Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent Gellért története
Plautus A hetvenkedő katona  
Umberto Eco A rózsa neve  
Jarry Übü király  
Benedek Elek Nagy magyarok élete  
Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet  
Mark Twain Ádám és Éva naplója  
Gion Nándor Sortűz egy fekete bivalyért Móra Könyvkiadó, 1982. 
Gion Nándor A kárókatonák még nem jöttek vissza Osiris, 1999.
Gárdonyi Géza: Isten rabjai  
Szilágyi Ferenc Főnixmadár  
Louis Sachar Stanley, a szerencse fia