SZÓBELI MAGYAR IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI
2021. június
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium
12.A és 12.F osztály - Csekő Györgyi magyartanár


I./ Művek a magyar irodalomból - I. Kötelező szerzők – 6 tétel

1. Petőfi Sándor

2. Arany János

3. Ady Endre

4. Babits Mihály

5. Kosztolányi Dezső

6. József Attila


II./ Művek a magyar irodalomból - II. Választható szerzők – 6 tétel

7. Radnóti Miklós

8. Csokonai Vitéz Mihály

9. Vörösmarty Mihály

10. Móricz Zsigmond

11. Karinthy Frigyes

12. Örkény István


III./ Művek a magyar irodalomból - III. Kortárs szerzők – 1 tétel

13. Háy János-novellák (A bogyósgyümölcskertész fia)


IV./ Művek a világirodalomból – 3 tétel

14. A csinovnyik alakja az orosz realizmusban

15. Horatius

16. Franz Kafka


V./ Színház és dráma – 2 tétel

17. William Shakespeare és a reneszánsz színház
(egy tragédia bemutatásával, Romeo és Julia, Hamlet stb.)

18. Madách Imre: Az ember tragédiája


VI./ Az irodalom határterületei – 1 tétel

19. Illyés Gyula: Puszták népe - az irodalmi szociográfia


VII./ Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom – 1 tétel

20. Kányádi Sándor költészete (Sörény és koponya c. kötet versei, kötetbemutatás)